Bellerive Ice Center
Bellerive Ice Center
7300 Bellerive
Houston, Texas 77036